Knjiga biblioteke Ellipsis

7. 7. 2024.

U sklopu Durieuxove biblioteke Ellipsis objavljena je nova knjiga – Zavedeni jezik. Oscar Wilde i hrvatski književni modernisti Igora Medića – prva sustavna i problemski osovljena monografija posvećena djelu irskoga pisca Oscara Wildea u nas, bez obzira na svoj primarni komparatistički fokus i usredotočenost na njegove hrvatske književne odjeke u djelima Antuna Gustava Matoša, Frana Galovića, Ive Vojnovića, Vladimira Nazora i Miroslava Krleže.

„…Poznavatelji važnosti Wildeovih estetskih i političkih nazora za aktualne prijepore oko primata jednoga ili drugoga aspekta u tumačenju književnosti u ovoj će knjizi naići na zaključke koji će umnogome revidirati dosadašnje spoznaje o spomenutim hrvatskim piscima i njih same smjestiti u orbitu tih još uvijek nerazrješivih nedoumica. Dosad se o Wildeu u Hrvatskoj pretežito pisalo sporadičnim povodima, te na pozitivistički način, dok autor nudi sustavnu književnopovijesnu studiju, ulazi u niz interpretacijskih nijansi i otkriva dosad neotkrivene aspekte Wildeova utjecaja, kao što je, primjerice, slučaj s tragovima njegovih eseja i bajki u tekstovima hrvatskih modernista.“ (Lada Čale Feldman)

„Knjiga je iscrpno, pomno i sveobuhvatno komparatističko i književnoteorijsko čitanje kako problema, ideje i koncepta vajldovskoga esteticizma, tako i hrvatske književnosti koja je s njime povezana. Autor je napravio izniman filološki i književnopovijesni posao te je ostvaren velik doprinos ne samo u proučavanju pojedinačnih opusa hrvatskih pisaca nego i u proučavanju hrvatskoga književnog modernizma u cjelini. Reinterpretacijom koncepta vajldovskoga esteticizma u književnosti hrvatske moderne otvoreni su mnogobrojni i važni analitički i kritički problemi koji su dosad bili zanemareni. Knjiga će posebnu vrijednost imati za povjesničare književnosti, književne teoretičare, teatrologe i kulturologe, kao i za sve one koji se zanimaju za englesku i hrvatsku književnost. (Tvrtko Vuković)

Izvor: www.durieux.hr, Kulturauzagrebu.hr