Tribina o govoru kao baštini

22. 6. 2024.

U sklopu 58. Međunarodne smotre folklora u četvrtak, 27. lipnja u 12 sati u Društvu hrvatskih književnika (Trg bana Josipa Jelačića 7) održat će se tribina Govor kao baština – ikavsko-ekavski staroštokavski dijalekt u Slavoniji.

U Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske među različitim oblicima folklornoga stvaralaštva (ples, predaje, obredi, igre), umijećima i obrtima nalaze se i hrvatski mjesni govori / skupine govora / dijalekti. Dosad ih je upisano oko tridesetak. Upisivanju svakoga nematerijalnog kulturnog dobra, pa i jezičnoga, prethodi predan rad stručnjaka iz različitih područja humanističkih znanosti da bi se donijeli kriteriji prema kojima će se prosuđivati može li predloženo kulturno dobro biti uvršteno u Registar. Na tribini će biti više riječi o upisu i registraciji govora kao nematerijalne kulture, s osobitim naglaskom na slavonskim dijalektima, zbog kojih je osnovana manifestacija Šokačka rič, koja je reprezentativan primjer zauzimanja za očuvanje jezičnoga bogatstva Slavonije, Baranje i Srijema.

Sudionici:  

dr. sc. Ivana Kurtović Budja, Institut za hrvatski jezik

dr. sc. Anica Bilić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Izvor: www.dhk.hr, Kulturauzagrebu.hr