Svezak Izabranih djela Ive Brešana u izdanju Matice hrvatske

Dva romana književnika Ive Brešana Ptice nebeske i Astaroth, koja je izabrao i priredio Vinko Brešić, objavila je u zasebnom svesku Brešanovih Izabranih djela Matica hrvatska.

Ptice nebeske (1990) zamislio je Brešan kao suvremenu domaću inačicu pikarskoga romana, a kroz pustolovine glavnih junaka Motke i Gica duhovito je prikazao »stanje duha« dalmatinske provincije. Riječ je o autorovu prvom romanu, nastalom prema motivima zapažene istoimene televizijske serije.

Roman Astaroth (2001) u postmodernističkoj maniri obrađuje faustovsku temu prodaje duše vragu. Elementi fantastike autoru služe za brisanje vremenskih granica, a u pozadini radnje razabiru se nacionalna prošlost i suvremenost. Prema ocjeni Vinka Brešića riječ je o „Brešanovu amblematskome romanu u kojemu autor ostaje dosljedan u uvjerenju da su politika i ideologija čovjekova sudbina“.

Dva romana objavljena u ovom svesku uvjerljivo pokazuju da je Brešanova proza uvelike nastavak njegova dotadašnjeg dramskoga rada te da Brešan nije samo vrstan dramatičar nego da je podjednako uspješan i kao pripovjedač.

Ivo Brešan (1936 – 2017) bio je dramski pisac, pripovjedač, esejist i scenarist te autor umjetnički vrijednog i među čitateljima popularnoga književnog opusa. U književnosti se javio pripovijetkama i esejima. Prvi dramski tekst Četiri podzemne rijeke objavio je 1970., a punu afirmaciju donijela mu je Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, praizvedena 1971. u zagrebačkom Teatru &TD. Bila je to društveno-kritička komedija zasnovana na poredbi Shakespeareova Hamleta sa zbiljom malena sela u Dalmatinskoj zagori. Tekst je obilježen kritikom totalitarizma, a zasniva se na vještom vođenju radnje, jedroj i ekspresivnoj štokavici i grotesknoj narativnoj vizuri.