Suvremeno lutkarstvo i kritika

U ponedjeljak, 18. rujna u Plavoj dvorani KUC-a Travno u 18 sati predstavit će se knjiga Suvremeno lutkarstvo i kritika / Contemporary Puppetry and Criticism urednika Igora Tretinjaka u izdanju Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (Osijek, 2022) na hrvatskome i engleskom jeziku.

Suvremeno lutkarstvo već desetljećima kontinuirano ruši vlastite granice, šireći se i bogateći. Na tom putu aktivni gledatelji i kritičari predstavljaju nužne sugovornike i završne suautore izvedbenog čina – oko ovih nekoliko karakteristika oblikovana je knjiga Suvremeno lutkarstvo i kritika. U prvom dijelu knjige autori tom izrazu u Hrvatskoj, Sloveniji, Škotskoj i Litvi pristupaju teorijski i povijesno, da bi se u drugom dijelu okrenuli kritici i kritičaru. Kako ne bi ostala tek na teorijskim idejama, knjigu zaokružuju primjeri kritika nastalih na radionicama u sklopu projekta Kreativne Europe Kritička platforma suvremenog lutkarstva EU. Rezultat projekta je i ova knjiga koja predstavlja mogući temelj za daljnje dijaloge i preplitanja suvremenog lutkarskog izraza i teorije, odnosno kritike.

Izvor: www.pif.hr, Kulturauzagrebu.hr, 8. rujna 2023.