Retrospektiva Otona Ivekovića u Klovićevim dvorima

Galerija Klovićevi dvori 16. ožujka 2023. godine otvara retrospektivnu izložbu slikara Otona Ivekovića. Nakon brojnih uspješnica našeg modernog slikarstva – izložbi o Vlahu Bukovcu, Mati Celestinu Medoviću, Menciju Clementu Crnčiću, predstavit će djela još jednog od vodećih umjetnika hrvatske moderne unutar koje se istaknuo kao najplodniji i najistaknutiji autor povijesnoga slikarstva.

Iveković je obrazovanje započeo kod F. Quiquereza u Zagrebu, zatim od 1886. u Beču, potom u Münchenu i Karlsruheu. Radio je kao nastavnik crtanja u zagrebačkoj gimnaziji te u Obrtnoj školi (1895.), a od 1908. bio je predavač u Umjetničkoj školi (poslije Akademiji likovnih umjetnosti). U Prvom svjetskom ratu bio je vojni slikar. Potkraj života povukao se u dvorac Veliki Tabor u Hrvatskome zagorju. Akademskim pristupom slikao je povijesne kompozicije u kojima ima domoljubnoga romantičarskog zanosa, kao i elemenata poentilizma te Bukovčeve šarene palete; neposredniji su žanr-prizori te skice i akvareli krajolika. Slikao je i velike zidne slike folklornog, alegorijskog i vjerskoga sadržaja (Zagreb, Požega, Kansas City, Križevci). Iveković je tijekom života naslikao više od tisuću slika, bavio se fresko slikarstvom, grafičkim oblikovanjem knjiga, časopisa i plakata, ilustriranjem te scenografskim i kostimografskim radom. Tijekom cijelog života u tisku se javljao kao likovni komentator, putopisac i polemičar.

Nakon smrti, Ivekovićevo stvaralaštvo pada u zaborav, a njegova se reafirmacija događa nakon retrospektivne izložbe održane 1995. u Umjetničkom paviljonu. Retrospektiva je pokazala raznovrsnost i kvalitetu Ivekovićevih djela. Od tada do danas pronađena su brojna Ivekovićeva djela koja su tek povremeno bila izlagana na izložbama, a cilj je ove izložbe predstaviti nova istraživanja o njegovu radu.