Projekcija filma Terezin u sjećanje na žrtve Holokausta