Praizvedba komične operete Moć ljubavi skladatelja Gjure Eisenhutha