Praizvedba predstave Darian, hrvatski kralj samopomoći Dine Vukelić