Praizvedba predstave Hrvatski kralj samopomoći Dine Vukelić