Praizvedba nove skladbe Maka Murtića naručene za scenu Amadeo