Koncert Zagrebačke filharmonije iz Crvenog ciklusa