Koncert Zagrebačke filharmonije, Akademskog zbora I. G. Kovačić i solista – Plavi ciklus