Koncert Splitskih virtuoza pod vodstvom Wladimira Kossjanenka