Koncert Jimmyja Stanića i Kvarteta Josipa Cvitanovića