Koncert gitarista Zorana Dukića iz ciklusa Guitarra viva