Premijera Zagrebačkog plesnog ansambla Geometrija daha

U subotu 10. rujna 2022. u 20 sati u dvorani Istra Zagrebačkog kazališta mladih održat će se premijerna izvedba predstave Geometrija daha, nastale u produkciji Zagrebačkog plesnog ansambla te režiji i koreografiji Laure Arís Álvarez.

Dramaturginja Katarina Pejović o predstavi navodi: „(…) Paradoks je i jedan od osnovnih zakona prirode. Nije li proljetno buđenje i bujanje najveće čudo kojem svake godine iznova svjedočimo? Jer, kako je moguće da jedna tanušna, nježna vlat trave probije zemlju, okamenjenu od zime i hladnoće, zgusnutu do betonske čvrstine? I to uvis, prkoseći gravitaciji. Nešto tako tanano da uvijek iznova svlada naizgled nemjerljivo tvrđu tvar? Doista čudo. No, kakav je ishod tog veličanstvenog pothvata? Vlat trave krhka je i ranjiva pri svakom nasilnijem vanjskom djelovanju. Njen život može biti prekinut u bilo kojem trenutku. Paradoks je u osnovi svakog postojanja. Otud GEOMETRIJA DAHA. Geometrija se nalazi u svemu: počev od svjetlosti, preko flore i faune, do naše anatomije i svemira samog. Dah je izvor svega živog; prana, energija životvornosti. Tijela u pokretu u svakom su trenutku očitavanje tog paradoksa, hranjena dahom i u neprestanom uspostavljanju konstelacija: tijek vode, gibanje zraka, vibriranje zemlje, rastakanje svjetlosti, kruženje planeta. Protok energije u nebrojenim oblicima (…)“.