Predavanja i prezentacija projekta

U utorak, 26. ožujka u 14 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predavaonica A125 održat će se predavanja i prezentacija projekta Putovima baštine – s obje strane rijeke Kupe 2000. – 2005. Tihane Stepinac Fabijanić, prof. (Hrvatska sekcija ECOVAST-a) i Ususret Ruti drvene arhitekture središnje Hrvatske izv. prof. dr. sc. Sanje Lončar (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Gorana Andlara (Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Petre Kelemen (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu).

Predavanje/prezentacija projekta Putovima baštine – s obje strane rijeke Kupe 2000. – 2005. ima za cilj pokazati različite aspekte ovog međunarodnog projekta koji se odvijao u periodu od 2000. do 2005. godine na području dviju hrvatskih županija, Primorsko-goranske i Karlovačke, odnosno 14 gradova i općina uz rijeku Kupu. Projektom se željelo uspostaviti novi turistički proizvod na cijelom navedenom prostoru kroz interpretaciju prirodne i kulturne baštine i uz korištenje društvenih, kulturnih i prirodnih te gospodarskih resursa navedenog područja. U predavanju će se pokazati problemi goranskog ruralnog područja uz rijeku Kupu, kao i moguće perspektive razvoja na temelju održivog korištenja resursa prirodne i kulturne baštine uz uključivanje lokalnih zajednica. Raspravit će se i o očekivanim rezultatima projekta, odnosno uzrocima njihove nedostatnosti.

Predavanje Ususret Ruti drvene arhitekture središnje Hrvatske prezentirat će osnovna polazišta za osmišljavanje nove rute koja u fokusu ima drvenu arhitekturu, a koja će povezati lokacije na prostoru Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Cilj je stvoriti kulturni, turistički i obrazovni sadržaj koji će pomoći u podizanju svijesti o vrijednostima regionalne i lokalne baštine, doprinijeti prepoznatljivosti regije, stvoriti preduvjete za povezivanje sadržaja i dionika u regionalnim, nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Izvor: www.ffzg.unizg.hr, Kulturauzagrebu.hr, 26. ožujka 2024.