Plesni koncert

U petak, 6. listopada u 19 sati u Dvorani ansambla LADO (Trg Republike Hrvatske 6a) i u organizaciji Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO održat će se plesni koncert Ladom po svijetu. Program je nastao u suradnji s autorima koji su inspiraciju pronašli u tradicijskoj glazbi i plesovima drugih zemalja i naroda.

Ladom po svijetu donosi napjeve iz poznatog ciklusa Pjesme naroda Europe, ali i novu koreografiju, plesna i glazbena djela. Prikazat će se koreografski klasik koji je Ansambl LADO posljednji put izvodio krajem 80-ih godina 20. stoljeća. LADO tako svojoj vjernoj publici donosi obnovljenu koreografiju Pod goro to Kaninovo – rezijanski plesi.

U Reziji, na granici Slovenije i Italije, u dolini na talijanskoj strani planine Kanin, žive Slovenci koji su sačuvali svoju arhaičnu glazbu i ples. Rezijani poznaju samo jedan ples koji plešu u mnogo varijacija, kojem je glavna karakteristika izmjenjivanje nasuprotnih pozicija. Uz ples, pjevaju se specifične rezijanske pjesme, a upečatljiv je i osobit način ženskog uzvikivanja. Instrumentalnu pratnju čine citira (violina) i brunkula (mali bas na tri strune).

Uz spomenutu koreografiju, premijerno će biti izvedena i tri plesno-glazbena djela kojima autorstvo potpisuju koreografkinja Tina Vrtar Stipić, skladatelj Krešimir Seletković i kostimografkinja Martina Ptičar. Riječ je o atraktivnim koreografijama karakternih plesova, podvrste klasičnog baleta koji svoje korijene vuku iz narodnih plesova, nadahnutih talijanskim, španjolskim i mađarskim folklorom.

Izvor: www.lado.hr, Kulturauzagrebu.hr, 5. listopada 2023.