Paraizložba Borisa Kuka u Galeriji na katu

Od utorka, 14. ožujka u Galeriji na katu (KIC Zagreb) bit će postavljena izložba bareljefa hibridnih kovanica Paraizložba umjetnika Borisa Kuka.

Paraizložbu Boris Kuk opisuje ovim riječima: „Reljefi predstavljaju uvećane kovanice novca u svoj svojoj simbolici s pripadajućom ikonografijom; materijalističkoj mjeri svih stvari, fetišu (lažnog) blagostanja, napuhanog izraza ekonomske moći države, ideoloških obrazaca, kolonijalnih otimačina i pokolja, totalitarizama (svih vrsta i boja), nametnutih “kulturnih” i nacionalističkih stereotipa, novokomponirane mitologije… Premještajući konvencionalne i uobičajene elemente s kovanica (ornamentiku, heraldiku, tipografiju) u drugu priču, novi kontekst, možemo govoriti o dekonstrukciji i rekontekstualizaciji nekakvih zadanih i općepoznatih vrijednosti.”

Boris Kuk, akademski grafičar te osnivač i polovica autorskog tandema Božesačuvaj, niz je desetljeća prisutan na umjetničkoj sceni u Hrvatskoj i šire. Kroz rad s Božesačuvaj u tvrdim ‘90-ima, nenamjerno ali temeljito, snažno zagrizavši u zeitgaist onoga vremena, izaziva preporod grafičkog komuniciranja prenijevši urbanitet, živost i satiru s gradskih ulica u nacionalni medijski prostor.

U radovima iz toga doba za programe glazbenih klubova i potrebe medija, najčešće Radija 101, Kuk i Uršić strast za novcem gasili su detaljno proučavajući njegovu ikonografiju i ikonologiju. Iz toga nauka na koncu su oblikovali seriju radova na temelju poznatih moneta, poglavito famoznih 100 DM (Deutsche Mark). Oslanjajući se na tada sveprisutnu i svemoćnu njemačku marku, napravljen je niz radova koji su satirično komentirali hrvatsku tadašnju zbilju, bolni prijelaz na tržišnu ekonomiju, međunarodne tijekove novca i hrvatsku opsjednutost kako je tamo u Germaniji uvijek trava zelenija, a pravda i poštenje cure čistim ulicama.