Novo izdanje Instituta Latina Et Graeca

20. 6. 2024.

U sklopu Biblioteke Radovi objavljena je nova knjiga Pregled hrvatskog latiniteta od XVII. do XIX. stoljeća autorice dr. sc. Tamare Tvrtković.

Knjiga se sastoji od desetak cjelina koje predstavljaju teme unutar hrvatskog latiniteta u periodu od 15. do sredine 19. stoljeća s kratkim uvidom i u latinitet druge polovice 19. i 20. stoljeća. Teme su predstavljene žanrovski, a osim osnovnih karakteristika svakog žanra, dane su i osnovne informacije o glavnim predstavnicima svakog žanra kao i njihovim djelima. Knjiga predstavlja izniman doprinos predstavljanju hrvatskoga latiniteta široj javnosti. Naime, hrvatska pisana baština nastala na latinskom jeziku iznimno je opsežan i relevantan dio ukupne hrvatske pisane kulture, a svrha je ove knjige modernim i obaviještenim pristupom dati pregled stvaralaštva hrvatskih latinista koji, prema dobrom običaju struke klasične filologije i iz nje izrasle neolatinistike i sukladno uzusima u svjetskoj neolatinistici, u preglede latiniteta uključuje tekstove koji pripadaju latinskoj književnosti u užem i u širem smislu.

Izvor: www.latina-et-graeca.hr, Kulturauzagrebu.hr