Novi program HDP-a: “Dnevnik iz karantene”

Hrvatsko društvo pisaca pokreće projekt Dnevnik iz karantene u okviru kojega će se svakodnevno na web-stranici HDP-a objavljivati za ovu priliku nastali tekstovi i video prilozi pisaca − članova HDP-a, ponajprije samostalnih umjetnika. Tekstovi će uključivati klasične dnevničke zapise, prozu, poeziju… a tematski će biti posredno ili neposredno vezani uz nove okolnosti života.

Dnevnik iz karantene uređuju Katarina Luketić, Marko Pogačar i Kruno Lokotar. Urednice web-stranice HDP-a: Ana Brnardić, Sanja Popović i Ana Kovačević.

Program Dnevnik iz karantene možete pratiti na stranicama HDP-a.