Nova knjiga Dina Mihovilovića Svijet je muškog roda ili tragedija koje nije bilo

U izdanju Matice hrvatske objavljena je nova knjiga Dina Mihovilovića Svijet je muškog roda ili tragedija koje nije bilo. Knjiga je autorov je prilog 350. obljetnici pogibije Petra Zrinskog i Fran Krste Frankopana u Bečkom Novom Mjestu.

U razdoblju nakon Westfalskoga mira (1648) stvoren je novi europski poredak, pri čemu je objedinjujuća ideja kršćanskoga carstva zamijenjena konceptom države i teritorija, koji predstavlja novu definiciju europskoga prostora. Istovremeno, reliquiae reliquiarum nekoć slavnoga hrvatskog kraljevstva toliko su maleni na karti Europe, da su jedva prepoznatljivi suvremenicima. U vrijeme kada Luj XIV. počinje vladati u Francuskoj (1661), hrvatske su zemlje podijeljene između tri sile: Hrvatsko kraljevstvo za kralja ima Leopolda I. iz austrijske loze Habsburga; Dalmacija i dio Istre u posjedu su Mletačke Republike; ostali dio zemlje dospio je pod vlast Osmanlija. Svakodnevno ratovanje na granici sudbina je ljudi u Hrvatskoj već gotovo dva stoljeća.

U takvim okolnostima, suočeni s prijetnjom nestanka, Nikola i Petar Zrinski, iz roda Šubića, te Fran Krsto Frankopan, članovi dvije najbogatije i najpoznatije hrvatske velikaške obitelji, kuju planove kako ponovo ujediniti raskomadano kraljevstvo. U potrazi za saveznicima, svoj pogled upiru prema Francuskoj i Luju XIV. koji im spremno nudi pomoć protiv svoga šogora, austrijskoga cara. Francuska diplomacija plete mreže, od Beča i Venecije do Stambola. Ali, naklonost moćnog vladara tek je prolazni hir, kao što će na svojoj koži osjetiti ne samo ustanici u Hrvatskoj i mladi Orfej Frankopan, već i kraljev omiljeni autor komedije, Jean-Baptiste Poquelin, poznatiji pod imenom Molière.