Multimedijalna izložba

Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara u suradnji s Muzejem Prigorja, otvara multimedijalnu izložbu: Femininologija vs. Femina 2023. u utorak, 7. studenog 2023. u 19 sati u Kulturno informativnom centru Republike Sjeverne Makedonije (Andrije Hebranga 4) i završava međunarodni multimedijalni izložbeni projekt koji je u lipnju započeo u Skopju.

Izložba, koja je ove godine okupila dvadeset eminentnih suvremenih vizualnih umjetnica iz Hrvatske i Sjeverne Makedonije, povezujući dva prijateljska grada – Zagreb i Skopje i dvije države, primjer je uspješne suradnje dvaju udruženja – Hrvatske udruge likovnih umjetnika i likovnih kritičara (HULULK) i Društva likovnih umjetnika Makedonije (DLUM) i dviju kustosica – Sande Stanaćev Bajzek, autorice Femininologije kojom od 2014. godine predstavlja i promovira recentnu likovnu produkciju hrvatskih umjetnica izlažući zajedno s njihovim i radove inozemnih umjetnica, i Jane Maneve Čuposke koja od 2015. predstavlja Feminom likovnu umjetnost makedonskih umjetnica.

Izložbom se predstavlja deset hrvatskih umjetnica: Ivana Bakal, Nicole Hewitt, Irena Gayatri Horvat, Paulina Jazvić, Alana Kajfež, Lucia Labas, Dijana Nazor Čorda, Ivana Ožetski, Tara Beata Racz i Gabrijela Šimić i deset makedonskih autorica: Marina Kocareva Ranisavljev, Jana Lulovska, Maja Raunik Kirkov, Ana Trajkovska, Hristina Zafirovska, Nataša Milovančev, Marina Cvetanovska Martinovska, Tanja Tanevska, Vana Urošević i Jana Maneva Čuposka.

Izvor: www.facebook.com/KICRSMZG, Kulturauzagrebu.hr, 6. studenoga 2023.