Miloš Karadaglić na gitari

U subotu, 18. svibnja u 19.30 sati u Velikoj dvorani Vatroslav Lisinski u Ciklusu Lisinski subotom nastupa svjetska zvijezda Miloš Karadaglić na gitari.

Program:

Sylvius Leopold Weiss (obrada: Miloš Karadaglić): Fantasie u d-molu

Johann Sebastian Bach (obrada: Miloš Karadaglić): Chaconne iz Druge partite za violinu u d-molu, BWV 1004

Jean-Philippe Rameau (obrada: Michael Lewin): Umjetnosti i sati iz 4. čina opere Abarid ili Boreadi, RCT 31

Augustín Barrios Mangoré: Katedrala (hommage à Bach)

***

Carl Friedrich Abel (obrada: Michael Lewin): Arpeggiata iz Suite u d-molu, WKO 255

Domenico Scarlatti (obrada: Michael Lewin): Sonata u f-molu, K. 466

Domenico Scarlatti (obrada: Michael Lewin): Sonata u d-molu, K. 32

François Couperin (obrada: David Russell): Misteriozne barikade

Sylvius Leopold Weiss (obrada: Miloš Karadaglić): Passacaglia u D-duru

Mathias Duplessy: Amor fati

Godine 2016. jedan od najuglednijih glazbenih časopisa na svijetu BBC Music Magazine Miloša Karadaglića uvrstio je među „šest najboljih klasičnih gitarista prošloga stoljeća“. Mladi crnogorski umjetnik danas je jedan od najpoznatijih gitarista na svijetu.

Nakon koncerta s umjetnikom razgovara Marija Saraga.

Izvor: www.lisinski.hr, Kulturauzagrebu.hr, 4. travnja 2024.