Lisinski subotom predstavlja Bečke dječake

U subotu, 11. veljače u 19.30 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog gostuje zbor
Bečki dječaci.
Zbor Bečki dječaci jedan je od najstarijih i najpoznatijih glazbenih ansambala na svijetu
koji kontinuirano djeluje više od 500 godina. Začudna i jedinstvena tradicija toga
dječačkog zbora prožeta je i čvrsto isprepletena sa sudbinama mnogih slavnih
glazbenika, kao što su Joseph Haydn ili Franz Schubert, koji su i sami pjevali u ansamblu.
No broj glazbenika koji su bili u neposrednom kontaktu sa zborom ili za njega skladali je
golem – od Mozarta i njegova takmaca Salierija, velikoga Glucka i slavnoga Brucknera,
sve do naših glazbenih velikana Lovre von Matačića i Maxa Emanuela Cenčića.
Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava ulaznice.hr.