Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Enciklopedije online

Portal znanja Leksikografskoga zavoda nudi odgovore na mnoga pitanja te obuhvaća sadržaj devet enciklopedija i leksikona uređenih za prikaz i pretraživanje na internetu.

Već 70 godina prikuplja, sustavno obrađuje, predstavlja pa i tumači činjenice i spoznaje o pojavama, pojmovima i osobama iz prošlosti i sadašnjosti te na taj način pridonosi hrvatskoj kulturi, znanju i općoj naobrazbi naše zajednice. Dio znanja okupljenog u više od 400 svezaka enciklopedija, rječnika i leksikona danas je dostupan i na mrežnim stranicama Zavoda, koji već desetak godina digitalizira tiskana izdanja te objavljuje nova digitalna izdanja, omogućujući slobodan pristup svima koji žele točnu i provjerenu informaciju.

Dostupne za pregled su Filmska enciklopedija, Istarska enciklopedija, Hrvatskoga biografskog leksikona, Filmski leksikon, Hrvatski obiteljski leksikon, Medicinski leksikon, Nogometni leksikon, Pomorski leksikon i Krležijana.