Kulturni časopisi za online čitanje

Donosimo popis kulturnih časopisa koji su dostupni za online čitanje:

Hrvatski filmski ljetopis filmološki je časopis u izdanju Hrvatskog filmskog saveza uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine kao tromjesečnik, te je u dvadeset godina tiskano 80 brojeva. Za online čitanje dostupna je arhiva od 70 brojeva.

Oris donosi arhivu svojih članaka za online čitanje. Časopis se bazira na promociji i vrednovanju arhitekture koja predstavlja kulturni i društveni doprinos, a časopis je od svojih početaka bio usmjeren prema autorskoj arhitekturi i visokovrijednim radovima s određenim naglaskom na srednjoeuropskom kontekstu. 

Hrvatska revija časopis je Matice hrvatske za društvena i kulturna pitanja. Utemeljena je 1928. u krilu Matice hrvatske, gdje je i objavljivana do 1945. Ponovno je pokrenuta 1951. u Buenos Airesu. U inozemstvu je izlazila do 1991, kad je vraćena u okrilje Matice hrvatske. Od tada redovito izlazi kao tromjesečnik.

Vijenac je dvotjednik za kulturu Matice hrvatske i središnji književni list hrvatske književnosti i kulture 19. stoljeća. Današnji Vijenac je časopis koji prati sva aktualna zbivanja na književno izdavačkoj, likovnoj i domaćoj kazališnoj sceni.

Književna republika i Republika u izdanju Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog društva pisaca  među najznačajnijim su časopisima iz polja hrvatske književnost i kritike književnosti s dugom tradicijom izlaženja.

Književna smotra prvi je hrvatski časopis orijentiran na svjetsku književnost. U temelje programa časopisa ugrađena je ideja da nijedna kultura, pa ni hrvatska, nije samodostatna, da se svaka kultura razvija iz odnosa prema Drugome: zato je od samih početaka izlaženja Književna smotra nastojala doprinijeti boljem poznavanju književnosti i kulture drugih nacija.

Kazalište izlazi od 1998. godine, a posvećen je teoriji i praksi izvedbenih umjetnosti te dramskoj književnosti. Uz redovito praćenje recentnih zbivanja na hrvatskoj i međunarodnoj kazališnoj sceni (kritike i osvrti, razgovori, portreti, recenzije novih teatroloških izdanja), kroz samostalne tekstove ili tematske cjeline bavi se širokim spektrom kazališnih tema i fenomena te redovito objavljuje domaće i strane dramske tekstove koji još nisu izvedeni na hrvatskim pozornicama.

Hrvatski planinar izlazi od 1898. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa. Objavljuje književne priloge, putopise, opise zanimljivih planinarskih odredišta u Hrvatskoj i inozemstvu, obavijesti o planinarskom radu i događanjima te stručne članke, posebno s područja speleologije, ekspedicija i sigurnosti u planinama.

Treća je interdisciplinarni teorijsko-istraživački časopis osnovan 1998. godine s namjerom komuniciranja znanja, informiranja i promicanja suvremenih teorijskih promišljanja iz feminističke perspektive. Donosi stručne, znanstvene i esejističke tekstove s područja proučavanja ženskih i rodnih studija, kulturalnih studija, feminističke teorije, suvremenih umjetničkih praksi, književnosti, kazališta, filma i novih medija te prikaze knjiga iz recentne ženskostudijske i rodnostudijske produkcije.

Život umjetnosti je časopis za suvremena likovna zbivanja, posvećen raznovrsnim vidovima suvremene umjetničke prakse u Hrvatskoj, regiji i šire, s tradicijom kontinuiranog izlaženja od 1966. godine. Objavljuje ga Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu dvaput godišnje kao dvojezično izdanje.