Koncert gitarskog dua

19. 5. 2024.

Koncert gitarskog dua Krokar-Kovačić (Josip Krokar i Marko Kovačić) održava se u ponedjeljak, 20. svibnja u 19 sati u Gradskoj knjižnici (Galerija Kupola, 3. kat).

Na koncertu će izvesti sljedeći program:

Joseph Haydn: Gudački kvartet u A-duru, op. 2 br. 1, Hob. III:7, u obradi François de Fossa

Berislav Šipuš: Uspavanka za San Roa, pticu ljubavi

Enrique Granados: Španjolski ples br. 2 – Oriental, u obradi J. Breama i J. Williamsa

Claude Debussy: Clair de Lune, u obradi D. Petrinjaka

Miroslav Miletić: Istarski rondo

Izvor: www.kgz.hr, Kulturauzagrebu.hr