Klasika nedjeljom

U nedjelju, 26. studenog u 11 sati u sklopu Ciklusa komornih koncerata Hrvatskoga narodnog kazališta i Zagrebačke filharmonije u foajeu HNK održava se koncert s programom:

1. Philippe Gaubert: Tri akvarela

        Par un clair matin (Jednog lijepog jutra)

                                     Soir d’automne (Jesenje veče)

                                     Sérénade (Serenada)

IZVODE:

Marta Šomođi Homan, flauta

Petra Kušan, violončelo

Parvaz Salimov, klavir

2. Rudolf Matz: Kvartet za 4 violončela u D-duru

           I. Allegro

           II. Intermezzo

           III. Menuetto

           IV. Assai Drammatico

           V. Finale in Modo Rustico

IZVODE:

Adam Chelfi, violončelo

Petra Kušan, violončelo

Romana Rucner, violončelo

Tonko Marković, violončelo

3. Max Reger: Serenada op. 141a

Vivace

Larghetto

Presto

IZVODE:

Marta Šomođi Homan, flauta

Ivan Jakšeković, violina

Marta Bergovec Mirosavljević, viola

4. Ernest Chausson: Chanson Perpétuelle, op. 37

IZVODE:

Adela Golac-Rilović, sopran

Ivan Jakšeković, violina

Luka Kojundžić, violina

Marta Bergovec Mirosavljević, viola

Tonko Marković, violončelo

Darijan Ivezić, klavir

Izvor: www.hnk.hr, Kulturauzagrebu.hr, 5. studenoga 2023.