Jedinstveni koncertni ciklus

Jedinstveni glazbeni doživljaj naziva Glazbene katedrale Francuske, održat će se u subotu, 16. ožujka u Velikoj dvorani Aula Magna Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Filipa Vukasovića br. 1) s početkom u 19.30 sati. Ovim koncertom istaknuta hrvatska violinistica Eva Mach, uz pijanisticu Petru Gilming, otvara ciklus koncerata pod nazivom Klasika na Mach, pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

Koncert sa skladbama za violinu i klavir francuskih skladatelja 19. i 20. st.: Fauréa, Debussyja, Messiaena i Saint-Saënsa, uz hrvatskog skladatelja i pariškog učenika Dalibora Bukvića, popraćen je video projekcijom odabranih francuskih gotičkih katedrala.

Što povezuje kasni srednji vijek i kasnu romantiku, arhitekturu i glazbu, sakralno i profano, transcendentno i ovostrano? Odgovori će se pronaći ukoliko se odazovete našem pozivu na ovaj nesvakidašnji koncert.

Izvor: www.unicath.hr, Kulturauzagrebu.hr, 12. ožujka 2024.