Izložba u Knjižnici Staglišće

Izložba Nade Vrbanek Zeleni krug u bijelom može se razgledati do 15. ožujka u Knjižnici Staglišće.

Umjetnički rad Nade Vrbanek zasnovan je na širenju i preobražavanju tradicionalne likovne tehnike, a njezina su likovna ostvarenja mozaik isprepletenih detalja kojima autorica neposredno izražava svoj odnos prema prirodi i svoju snažnu poruku o važnosti očuvanja okoliša.

Tehnika papir-plastika dobar je primjer kako recikliranje može imati i primjenu u umjetnosti. Papir se tijekom nastanka likovnog djela transformira i inventivnim zahvatom autorice mijenja značenje, sadržaj i formu. Motiv koji je prisutan na svim slikama je bijela ruža, a djela progovaraju, čisto i precizno, o vlastitom viđenju svijeta, s uključenom ekološkom osviještenošću.

Izložba je organizirana u okviru projekta Knjižnica grada Zagreb Zelena knjižnica za zeleni Zagreb.

Izvor: www.kgz.hr, Kulturauzagrebu.hr, 21. veljače 2024.