Izložba Metaprojekcija Josipa Kresovića

U četvrtak, 15. listopada, u 20:00 sati, u galeriji Garaža Kamba otvara se multimedijalna izložba Metaprojekcija umjetnika, scenografa i psihologa Josipa Kresovića koji djeluje pod umjetničkim nazivom Naonar.

Naonar (Josip Kresović) ovim radom detektira projekciju kao psihološki fenomen – obrambeni mehanizam koji ljudi podsvjesno koriste kako bi se nosili s teškim situacijama i emocijama.

Tijekom djetinjstva i adolescencije, u želji da se uklopimo u društvenu sredinu, odvajamo od sebe dijelove ličnosti, određene karakteristike osobnosti i temperamenta koje nisu odobrene od okoline. Umjesto suočavanja s osjećajima straha, bijesa ili ljubomore skloni smo potisnuti te negativne emocije čime one postaju aktivnim dijelovima naše sjene iz koje se podsvjesno projiciraju na druge. Koncept psihološke projekcije unutar psihologije ličnosti uvodi neurolog i osnivač psihoanalize Sigmund Freud, a pojam označava obrambeni mehanizam koji ljudi podsvjesno koriste kako bi se nosili s teškim situacijama i emocijama.

Upravo se na te psihološke projekcije referira Josip Kresović koji ambijentalnom instalacijom Metaprojekcija stvara fiktivni mentalni prostor u kojemu svaki promatrač pronalazi dijelove vlastite psihe. Pješčano tlo izložbenog prostora u kombinaciji sa zvukovima pustinjskog vjetra simbolizira opustošenje duha i postepeni gubitak kontakta sa stvarnošću čime se stvara materijalizirana forma unutarnjeg, psihološkog stanja pojedinca.

Metaprojekcije omogućuju tri grafoskopa koji poput pustinjskih strojeva na zidove projiciraju zamjenice koje se učestalo koriste u svrhu osude i dehumanizacije drugih te upućuju na nedostatak suosjećanja i razumijevanja. Uređaji optičke projekcije odabrani su zbog njihove poveznice s djetinjstvom te značaja u školovanju prethodnih generacija, ali i zbog njihove primitivne tehnologije kojom se umjetnik istovremeno ironično osvrće na zadrtu i nesvjesnu upotrebu spomenutih obrambenih mehanizama. Otiscima u pijesku svaki promatrač postaje aktivnim sudionikom instalacije čime stupa u interakciju s radom i drugima te postaje svjestan emocionalnih okidača skrivenih duboko u vlastitoj podsvijesti.