Izdanje Sveučilišta u Zadru

U izdanju Sveučilište u Zadru objavljena je knjiga Ekokritika: između prirode i kulture, čije uredništvo potpisuju Suzana Marjanić, Goran Đurđević i Miranda Levanat-Peričić.

U dva sveska, autorice i autori iz područja Jugoistočne Europe, oni renomirani kao i mladi koji su tek na počecima svojih karijera, tematiziraju ekološke izazove u antropocenu iz očišta humanističkih znanosti.

Izvor: www.unizd.hr, Kulturauzagrebu.hr, 25. ožujka 2024.