Instalacija u Prozorima

U četvrtak, 18. travnja u 19 sati u Galeriji Prozori (Zapoljska 1) izlaže se instalacija Art heuristika Vite Trbuljaka, koja se u koncepciji, izvedbi i postavu formira oko predmeta i u odnosu na njih, otvarajući pitanja vrijednosti, funkcije, korisnosti, umjetničkog i estetskog potencijala te njihove percepcije. Riječ je o svojevrsnom multimedijalnom arhivu koji uključuje fotografije, tekstove, predmete i jezične intervencije koji proizlaze iz objektne i objektivne datosti izdvojenih uporabnih predmeta kodiranih umjetničkim postupcima, izmještenih u polje simboličkog konstrukta i postavljenih u prostor Galerije. Izmaknuvši ih iz sustava korisnosti, potrošene i nefunkcionalne, autor ih ponovno povezuje u novim skulpturalnim formacijama, fotografira te izlaže kao fotografsku seriju. Prikazani objekti sastavljeni su od svakodnevnih predmeta, poput spužvi za pranje posuđa, lonaca, boca, kutije od jaja itd., pri čemu im autor oduzima prvobitnu namjenu i uporabnu vrijednost te razmišlja o njima kao o predmetima u suodnosu s drugim predmetima. Njihovo će se suodnošenje pritom odnositi na podudarnost ili komplementarnost forme, strukturu površine, tvrdoću materijala, suodnos veličina i kolorita. Provučeni kroz fotografsku optiku izranjaju ispred svijetle dekonotirane površine nalikujući kataloškim fotografijama predmeta komercijalne uporabe, makar ništa od toga u stvari nisu. Prekrojeni i presloženi objekti-instalacije sada su posve udaljeni od vlastitog referentnog polja te reprezentiraju novu predmetnost čija se konstitutivnost propituje unutar sfere umjetnosti, da bi bila potvrđena ili opovrgnuta iz perspektive promatrača. Fotografije postavljene u prozorskim izlozima začudni su vizualni akcenti, ali će za slučajnog prolaznika ostati kao znak bez označenog na koje se oslanja. Tek ulaskom u unutrašnji prostor Galerije, funkcioniraju kao dio cjeline u autorovoj konstelaciji. Naime, režirane fotografije predmeta-instalacija prate autorovi tekstovi – kratke priče, dijalozi ili bilješke pisani iz osobne perspektive, predstavljeni u dva DIY knjižna formata te kao intervencija u novinama.

Izvor: www.kgz.hr, Kulturauzagrebu.hr, 16. travnja 2024.