Hrvatski barokni ansambl izvodi Händela

U nedjelju, 10. prosinca u 20 sati u SK Kerempuh Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Hrvatski barokni ansambl izvode Izrael u Egiptu, HWV 54 Georga Friedricha Händela. Dirigent je Ivan Ščepanović.

Nastupaju:

Anabela Barić, sopran

Josipa Bilić, sopran

Franko Klisović, kontratenor

Mislav Lucić, tenor

Marin Čargo, bas

Benjamin Šuran, bas

Laura Vadjon, koncertna majstorica

Tanja Tortić, Saša Borčić Reba, Ivana Žvan Škrtić, Vinka Fabris Stančec, Katarina Kutnar, Martin Krpan, Jana Palac, Ema Smiljanić, violine

Hiwote Tadesse, Asja Frank, viole

Dora Kuzmin Maković, Janko Franković, violončela

Pavle Kladarin, kontrabas

Pavao Mašić i Franjo Bilić, čembalo i orgulje

Stjepan Nodilo, Jelena Ilčić, oboe

Žarko Perišić, fagot

Krešimir Fabijanić, Zvonimir Lazar, trube

Marin Cvitanović, Hrvoje Sironić, Andrija Tolić, tromboni

Borna Šercar, timpani

Izvor: www.hrba.hr, Kulturauzagrebu.hr, 6. studenoga 2023.