Dies alumni

Orguljski festival Anabasis nastavlja se koncertom Dies alumni Urse Ljuban, u utorak, 30. siječnja u 19 sati u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa. Ulaz je slobodan.

PROGRAM:

I. Božičević: Pet haiku prema Bashôu

R. Wagner: Zbor mladih hodočasnika Heil! Der Gnade Wunder Heil! iz opere Tannhäuser (obrada za orgulje F. Liszt)

C. Saint-Saëns: Preludij i fuga br. 3 u Es-duru, op. 99

C. Saint-Saëns: Karneval životinja

4. Kornjače

12. Fosili

13. Labud

15. Finale

D. Bédard: Varijacije na koral Nun komm der Heiden Heiland

A. Klobučar: Pjesma stvorova sv. Franje Asiškoga

II Andante – Neka Te hvale Bože moj, brat Mjesec i sestrice Zvijezde

IX Allegro – Hvalite Boga mojega, uzvisujte ga, zahvaljujte i služite mu u svoj poniznosti

Izvor: www.muza.unizg.hr, Kulturauzagrebu.hr, 22. siječnja 2024.