Knjige

Predavanja na Govorničkoj akademiji Demosten od 3. listopada

Govornička akademija Demosten otvara svoja vrata  3. listopada 2017. Njezinih 18 predavača obrazuju nove komunikatore, a predavači su stručnjaci u raznim sferama, od komunikologa, psihologa, socijalnih radnika, glumaca te novinara. Ponuda im se sastoji od treninga javnih nastupa, političke komunikacije, medijskog savjetovanja i savjetovanja u sportskim javnim odnosima.

Akademija Demosten (https://umjetnost-komunikacije.hr/) nudi 18 modula i izbor tih modula u predavanjima od 72 sata. Neke od tema koje će se obuhvatiti su emocionalna inteligencija, emocionalna ekspresija u javnom nastupu, kako se ponašati ispred mikrofona, koliko je bitna izgradnja osobnog imidža kroz izgled, kako komunicirati u elektroničkim medijima, kako komunicirati u selekcijskom postupku pri razgovoru za posao. Obrađuju i teme širokog upravljanja komunikacijom, neverbalnih znakova, glumačkih tehnika, te psihološkim značajkama upravljanja tremom i grupom.


Priredio: Martin Mikša