Glazba

 

utorak, 28. veljače 2012. u 20,00 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Mala dvorana
Gudački kvartet Porin
2. koncert 6. ciklusa

(Ivan Novinc, violina, Tamara Petir, violina, Lucija Brnadić, viola, Neva Begović, violončelo)
solistica: Martina Gojčeta Silić, mezzosopran

program: Ivo Maček: Prvi gudački kvartet u F-duru
Ottorino Respighi: Il Tramonto za mezzosopran i gudački kvartet
Dmitrij Šostaković: Gudački kvartet u D-duru, op. 83, br.4
ponedjeljak, 27. veljače 2012. u 20,00 sati ● Crkva Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu
Mladi u Lisinskio
45. tribina Darko Lukić
Rašeljka Lucija Petrač, flauta, Dora Draclin, oboa , Božidar Ljubenko, orgulje
organizatori: KD Vatroslava Lisinskog i Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika
Program: Antonio Vivaldi: Koncert u B-duru, F. XII, br. 16; Georg Philipp Telemann: Trio sonata u d-molu, br. 66; Jean-Baptiste Loeillet: Koncert u D-duru; Johann Christoph Schultze: Suita u d-molu; Johann Joachim Quantz: Trio sonata u G-duru; Amando Ivančić: Sonata u G-duru
subota, 25. veljače 2012. u 19,00 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Velika dvorana
Metropolitan u Lisinskom
Giuseppe Verdi, Ernani
dirigent: Marco Armiliato
redatelj: Pier Luigi Samaritani
sudjeluju: Marcelo Giordani / Roberto DeBiasio, Angela Meade, Dmitri Hvorostovsky, Ferruccio Furlanetto
petak, 24. veljače 2012. u 19,30 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Velika dvorana
Regionalni ciklus – 100% romantično
Zagrebačka filharmonija
Andrew Grams, dirigent
solist: Andrej Gavrilov, klavir
program: Igor Stravinski: Jeu de cartes
Camille Saint-Saëns: 2. koncert za klavir i orkestar u g-molu, op. 22
Howard Hanson: 2. simfonija, op. 30, Romantična
ponedjeljak, 20. veljače 2012. u 19,30 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Velika dvorana
Orchestre des Champs-Elysées
Philippe Herreweghe, dirigent
solist: Steven Isserlis, violončelo
program:
Antonin Dvořák: Koncert za violončelo u h-molu, op. 104
Robert Schumann: Simfonija u d-molu op. 120, br. 4
ponedjeljak, 20. veljače 2012. u 20,00 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Mala dvorana

Cantus Ansambl, Prije stotinu godina

Adriano Martinolli d' Arcy, dirigent
solisti: Martina Gojčeta Silić, mezzosopran, Davorin Brozić, klarinet, Gottlieb Wallisch, klavir
program: Alban Berg: Četiri komada za klarinet i komorni ansambl, op. 5; Gustav Mahler: Pjesme mrtvoj djeci, Arnold Schönberg: Pet komada za orkestar, op. 16, Anton Webern: Passacaglia za komorni ansambl, op. 1, Béla Bartók: Suita za klavir, op. 14, Sz. 62, Arthur Honegger: Tri komada za klavir, H. 23, Claude Debussy: Tri preludija za klavir iz Druge knjige
petak, 17. veljače 2012. u 19,30 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Velika dvorana

Plavi ciklus Zagrebačke filharmonije
Vječni Matačić

Berislav Klobučar, dirigent

program:
Anton Bruckner: 8. simfonija u c-molu
četvrtak, 16. veljače 2012. u 19,30 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Velika dvorana
Majstorski ciklus
Simfonijski orkestar HRT-a
Pavle Dešpalj, dirigent
solistica: Monika Leskovar, violončelo
program: Boris Papandopulo: Uvertira operi Amfitrion
Camille Saint-Saëns: 1. koncert za violončelo i orkestar u a-molu, op. 33
Petar Iljič Čajkovski: 5. simfonija u e-molu, op. 64
srijeda, 15. veljače 2012. u 20,00 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Mala dvorana
Tamara Obrovac kvartet
Ulika Revival

organizatori: KD Vatroslav Lisinski i Hrvatsko društvo skladatelja

nedjelja, 5. veljače 2012. u 19,30 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Velika dvorana

HGM Jazzorkestar Zagreb
Sunday Night Sezona 2011./12.

umjetnički voditelj: Sigi Feigl
gost: Michael Abene

subota, 4. veljače 2012. u 19,30 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Velika dvorana

Il Giardino Armonico
Giovanni Antonini, umjetničko vodstvo

Program:
G. Ph. Telemann: Suita u a-molu za blokflautu, gudače i baso kontinuo, TWV 55:A2
Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburški koncert u G-duru, BWV 1048
Johann Sebastian Bach: 5. Brandenburški koncert u D-duru, BWV 1050
Johann Sebastian Bach: 4. Brandenburški koncert u G-duru, BWV 1049

četvrtak, 2. veljače 2012. u 19,30 sati ● KD Vatroslav Lisinski – Velika dvorana
Simfonijski orkestar HRT-a
Aleksandar Marković, dirigent
solist: Bruno Vlahek, klavir
Petar Bergamo: Navigare necesse est, simfonijska poema
Camille Saint-Saéns: 2. koncert za klavir i orkestar u g-molu, op. 22
Robert Schumann: 4. simfonija u d-molu, op. 120